Wszystkie prezentowane zdjęcia są dokumentacją
wykonanych przez nas montaży
markiz tarasowych i balkonowych.

Zdjęcia wykonane na obiektach w Warszawie i okolicach. Zdjęcia bez manipulacji graficznych .